ادبیات سال سوم راهنمایی

۱- متن مادر حسنک را به نثر امروزي باز گرداني کنيد.

پس از اين که امير حسنک وزير را به دار آويختند حسنک نزديک به هفت سال بر دار آويز ماند آن چنان که پاهاي او هيچ گوشت و هيچ پوستي بر آن نداشت و افتاد و هيچ اثري از او نماند. تا اين که به دستور شخصي بدن او را جمع کردند و به خاک سپردند.آن چنان که هيچ کس ندانست که سر و صورتش کجا قرار دارد  و مادر حسنک زني بسيار شجاع بود چنان که شنيدم اين واقعه را تا دو سه ماه از او پنهان داشتند.هنگامي که شنيد بي تابي نکرد  همانند زنان . وبه درد خود گريه کرد چنان که اطرافيان به حال او خون گريه مي کردند.پس گفت اين مرد بزرگ پسرم بود که پادشاهي چون محمود به او زندگي داد و پادشاهي همچمو مسعود به او جهان آخرت داد و براي پسر عزايي نيکو گرفتند و هر عاقلي که شنيد پسنديده و شايسته دانست.

۲-معادل فارسي کلمه ها و واژه هاي زير را بنويسيد.

الا ( جز - مگر )                        طرار (دزد - راهزن)                   علي الصباح (صبح زود - در صبح )

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ساعت 9:51 توسط فضایلی - اکبرزاده مقدم| |
 نرخ ارز - قیمت خودرو - قالب وبلاگ